เปิดระบบลงทะเบียนชุมนุม (รอบเก็บตก) วันที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 08.20 น.
ปิดระบบลงทะเบียนชุมนุม เวลา 12.00 น.
(หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่องานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)