เปิดระบบลงทะเบียนชุมนุม (วันจริง) วันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 08.40 น.
ปิดระบบลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 17.00 น.
***หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่อที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน***

ชื่อผู้ใช้ : <เลขประจำตัวนักเรียน>

รหัสผ่าน : <เลขประจำตัวประชาชน>