ลงทะเบียนรอบสอง ภายในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 06:00 น.

ชื่อผู้ใช้ : <เลขประจำตัวนักเรียน>

รหัสผ่าน : <เลขประจำตัวประชาชน>