ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 41622 1 9 31 เด็กหญิง บุญพิทักษ์ นกพรหม
2 41836 1 15 1 เด็กชาย ณพงศ์ เจียนมะเริง
3 40794 2 11 21 เด็กชาย อานนท์ อาศัยนา
4 40917 2 14 3 เด็กชาย กิตตินันท์ กุ้งสำโรง
5 40919 2 14 5 เด็กชาย จารุเดช ศรีเกษ
6 40923 2 14 9 เด็กชาย ชนาธร รำไพภักดี
7 40926 2 14 12 เด็กชาย แทนธัญญ์ ก้อนทอง
8 40932 2 14 18 เด็กชาย พิรพัฒน์ ชนะพาล
9 41023 2 16 15 เด็กชาย ภรภัทร เมธวิริยศักดิ์