ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 39236 5 10 31 นางสาว ฐิติวรดา ปราบมะเริง
2 41193 5 10 33 นางสาว ณัฐกุล เฮมกลาง
3 42024 5 10 36 นางสาว จันทิมา กิ่งนอก