ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42144 1 2 16 เด็กชาย พิสิษฐ์ สุวรรณประได
2 42243 1 5 13 เด็กชาย ปาราเมศ ยวงผึ้ง
3 42276 1 6 6 เด็กชาย ดิศานุวัตร คล่องขยัน
4 42308 1 6 38 เด็กหญิง ศศิพร อินทร์นอก
5 42402 1 9 12 เด็กชาย พลพจน์ จันทร์อินทร์
6 42675 1 16 5 เด็กชาย ณัฐปภัสร์ อ่อนสกุล
7 42684 1 16 13 เด็กชาย พีรวัส เพ็งพะเนา
8 41505 2 6 33 เด็กหญิง รัชนีกร อินกลิ่น
9 41559 2 8 8 เด็กชาย ธัญธร สรรพประเสริฐ
10 41567 2 8 16 เด็กชาย พิชญะ เรียงแก้ว
11 41576 2 8 25 เด็กหญิง จินตนา รัตนพันธ์
12 41589 2 8 38 เด็กหญิง มนัญชยา แจ้งจบ
13 41595 2 9 4 เด็กชาย จักรภพ อ้นทอง
14 41596 2 9 5 เด็กชาย จิรวัฒน์ นกสูงเนิน
15 41606 2 9 15 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สุวรรณพันธ์
16 41873 2 16 2 เด็กชาย กิตติธัช หงวนกระโทก
17 41874 2 16 3 เด็กชาย คุณนิติ เมืองอินทร์
18 41877 2 16 6 เด็กชาย ณัฐดนัย กลอนโคกสูง
19 41881 2 16 10 เด็กชาย ธนาพงศ์ หรั่งทองหลาง
20 41885 2 16 14 เด็กชาย พงศกร แก้วภักดี
21 41886 2 16 15 เด็กชาย พลแสน ปราบมะเริง
22 41887 2 16 16 เด็กชาย วรายุส องค์สวัสดิ์
23 41894 2 16 23 เด็กหญิง ทิพย์รดา รื่นจำปี
24 41895 2 16 24 เด็กหญิง ธัญจิรา ปีกกระโทก
25 41896 2 16 25 เด็กหญิง นภัสสร สรสิทธิ์